Tora Bulbula Lyrical Ramin Atash


Saba koch pe daman de tora bulbula
aw chenarono la de wrama
saba koch pe daman de tora bulbula

chenara oor wakhle ira shi
saba koch pe daman de tora bulbula
meena zma da aw khob sta landi kawi na
saba koch pe daman de tora bulbula
aw chenarono la de wrama
saba koch pe daman de tora bulbula

zma de zre na kara zana
saba koch pe daman de tora bulbula
ne de daro shta ne de haal wayele shama
saba koch pe daman de tora bulbula
aw chenarono la de wrama
saba koch pe daman de tora bulbula

Pashto New Song Tora Bulbula Afghan Song Ramin Atash 2014

 

 


Add Comment