Pekhawar kho Pekhawar De Kana Song Lyrics

Irfan khan’s ‘Pekhawar kho Pekhawar de kana’ is a famous pushto song for decade.The song belongs to khwala raza album. The lyrics of the song are given below:

Pekhawar kho Pekhawar De Kana Lyrics

Manam khaista khaista kharuna shta de
Kho de pa tolo bande bar de kana
Da har ze khpal khwanduna khpale maze
Kho Pekhawar kho Pekhawar de kana…. X2
~~~~
Sanga che khar dase e noom khkwale de
Pa sarhi lagi da janan pa shante

Dalta budaa khkwale mashum khkwale de
Peghle ye nang lari da zwan pa shante

Da Malakand pa shante dange ghare
Da har zalmi zra ye khyber de kana
Da har ze khpal khwanduna khpale maze
Kho Pekhawar kho Pekhawar de kana…. X2

Che pukhtane singare dal ughwari
Da pekhawar na kameez tor ughwari

Da khpal janan na che tohfa ghwari
Da khar gulona dre salor u ghwari

Che khapero la hom khais zyata wee
Da hosan dase jadugar de kana
Da har ze khpal khwanduna khpale maze
Kho Pekhawar kho Pekhawar de kana…. X2

Laka sare guloona der uweeni
Kho da dilbar tanda pe na mategi

Dase ko sok kharoona der uweeni
Da pekhawar tanda pe na mategi

Har yaw sahar ye da guloono sahar
Kho mazigar kho ye mazigar de kana
Da har ze khpal khwanduna khpale maze
Kho Pekhawar kho Pekhawar de kana…. X2
~~~~

Zama na chare heredale na shi
Hm de zama hm da janan pekhawar

pradi kharoona me khwarale na shi
kor de zamunga da arman pekhawar

ka da lugo aw ko da shora dak de
kho zamung zra zamung zeegar de kana
Da har ze khpal khwanduna khpale maze
Kho Pekhawar kho Pekhawar de kana…. X2
~~~~

da pukhtano da saqafat nakha da
da bade wraze pa aman di wi tal

che da sail pa bado na de perzo
kho da abid da zargi sar de kana
Da har ze khpal khwanduna khpale maze
Kho Pekhawar kho Pekhawar de kana…. X2

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *