Mohabat Awal Asana Lyrics Nashenas


Mohabbat awal āsāna pa nazar rāghe
Pa āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

Tan zehir ensān xejel tar hare syāle shwom
De eshq kasht che me kāwa dā ye samar rāghe
Pa āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

Asheqi ye ze pa hase rang paymāla kļom
Che me wini har saļay wāye abtar rāghe
Pa āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

Tasawwor ke de shirine naxabára wom
De farhād de teshe wāre me porsa rāghe
Pa āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

(Dilneshin me sho dé yār de bānu gāno xiyāl
Nā babara me pa zļa wār de xanjar rāghe
Pa āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe)

 

Ustad Nashenas – Mohabat Awal Aasan

 

محبت اول آسانه په نظرراغی
په آخر کي مي نصیب خوني جګر راغی

ت زهیر انسان خجل تر هره سیاله شوم
د عشق کشت کې چې کاوه دا یې ثمر راغی

….

 


Add Comment