Da Speen Jabin Da Pasa Lyrics


Ranra khan – Da Speen Jabin Da Pasa

‘Da spin Jabin Da pasa’ is new fresh song from new come up Ranra Khan. The song is popular now a days & it’s written by Taj Muhammad Tirawal. Enjoy the lyrics of the song ‘Da Spin Jabin Dapasa’ OR ‘Tor Zulfan’ below.

Ranra khan – Da Speen Jabin Da Pasa Lyrics

Da spin jabin dapasa tor zulfan singara wm
Janana sta dapara khkule zan singara wm
~~~~
Rasha zama khwala che pa mena dedan drkm
Pa zana shna khaluna sra laban singara wm
Janana sta dapara khkule zan singara wm
Yo pa lao me yar lawangin me pa da bl pa lao
Ya warhukeya de pa lao ra waorha ra waorha

Nan bade janana be nashe khumar khumar krhm
Pa mena mena tata tor chashman singara wm
Janana sta dapara khkule zan singara wm
Da spin jabin dapasa tor zulfan singara wm
Janana sta dapara khkule zan singara wm
Pa yo nazar kato jananana lewanai krhm
Da sro shundo dapasa sur pezwan singara wm

Da spin jabin dapasa tor zulfan singara wm
Janana sta dapara khkule zan singara wm
Yo pa lao me yar lawangin me pa da bl pa lao
Ya warhukeya de pa lao ra waorha ra waorha
~~~~
Rasha Taj Muhammad Tirawala dedan waka
Khpl zan laka spogmai da pas asman singara wm
Janana sta dapara khkule zan singara wm
Da spin jabin dapasa tor zulfan singara wm
Janana sta dapara khkule zan singara wm


Add Comment