Badshahi AVT Khyber song Lyrics – Moiz


Moiz khan Pushto singer with distinguished voice is being liked by almost every Pushtoon. Moiz is interested in Ghani Khan Poetry. ‘Badshahi’ is one of my favourite, enjoy the lyrics below.

Moiz – Badshahi AVT Khyber song Lyrics

Badshahi da jahan sa k
Zan la wale ziate gham
Da insaf talal mushkil di,
Sa der krhe sa ba km
Raba mala ka de rakrha
Badshahi da kul jahan
Za bae ughurzom da kora
Laka sutai pa deran
Mala raka so gulona
Yo nazbin ghunde janan
Yo warhkute ghunde baagh
Pa khwa k sin rawan
Che za nas ym pagharha
Pa yakh suri da khrwalai
Pa maza maza likama da maze maze ghazale
Kala swal minat janan ta

Kala bad o rad mula ta
Kala kala raba da warho pashan gilai
Kala dum kala takor
Kala jam kala dildar
Kala tor jwande umeed
Kala sawi asweli


Add Comment